Labor Tech 3 PRO – analiza sitowa kruszyw

1200,00 

Opis

Program Labor Tech 3 PRO jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania orzeczeń o jakości kruszyw na podstawie badań laboratoryjnych.

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami kruszyw na błyskawiczne otrzymanie wyników analizy kruszyw, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office.

Jedną z cech oprogramowania jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji – wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji. Bez potrzeby długiego konfigurowania czy zastanawiania się, jak wywołać pożądane funkcje.

Jestem zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. To rozwiązanie dedykowane – pozwoli Ci na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.

Program ze sprawdzonym ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń – jak np. liczenie „na piechotę” (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez excela, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie zależne od ograniczeń arkusza kalkulacyjnego!

To co oferuję na stronie jest produktem, rozwijanym przeze mnie przez wiele lat w SkyRaster. Tematem oprogramowania do analiz sitowych zajmuję się od 2001 roku, stąd też przez lata uwzględniania potrzeb użytkowników oferuję Ci wysokiej klasy program!

Program Labor Tech 3 PRO to jeden z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych programów do badań laboratoryjnych, jakie mogę Tobie zaoferować.
Program Labor Tech 3 PRO powstał na bazie doświadczenia zdobytego w wyniku wieloletniego rozwoju programu Labor Tech 2 (stworzonego w 2001 programu do analizy gruntu) oraz wersji klasycznej Labor Tech 3, którego rozpoczęcie datowane jest na 2008.

Pierwotnie, aplikacja do kruszyw miała być rozwinięciem i modernizacją aplikacji Labor Tech 2. Jednakże po dłuższej analizie postanowiliśmy stworzyć program od podstaw, z bardziej zoptymalizowanym kodem źródłowym oraz większą intuicyjnością. Program powstawał w ścisłej konsultacji z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie oraz ekspertem d/s technologii drogowych w Zielonej Górze.

W wyniku intensywnych prac powstał intuicyjny program, pozwalający na bardzo szeroki zakres wykorzystania. Jednocześnie aplikacja była też wzorowana na aplikacji Labor Tech 2 pod kątem interfejsu, aby użytkownicy starszego programu mogli szybko i sprawnie rozpocząć korzystanie z nowego programu.

W dalszych latach w ramach wersji PRO dodałem do programu szereg różnych funkcjonalności i usprawnień. W rezultacie otrzymujesz intuicyjny program, pozwalający na znacznie szerszy zakres wykorzystania.

Przeznaczenie programu

Seria programów Labor Tech 3 PRO została zaprojektowana pod kątem wykorzystania w szeroko pojętej analizie kruszyw (kruszyw do podbudów, do betonu..itd). Program jest zgodny z normami PN-S-06102:97 oraz PN-EN ISO 13043:2004. Program w zakresie starszej normy PN pozwala zarówno na wykorzystanie w celu badań gruntu dla podbudów, jak i uniwersalnie (np. do badań betonu).

Jednakże podczas badań kruszyw, nie stosuje się wyłączenie analizy sitowej – wśród pozostałych metod można również wymienić m.in. badania ścieralności, nośności, nasiąkliwości, mrozoodporności. Wyniki tych badań często opracowuje się w postaci dokumentu typu Word w pakiecie biurowym, następnie są one drukowane i zestawiane z wydrukami z programów do analiz sitowych.

O ile łatwiej i szybciej można by wykonać pracę, gdyby można było wszystkie wyniki wpisać i wydrukować w jednym programie?

Taka myśl może pojawić się wielu użytkownikom i laborantom, wykonujących badania. Oczywiście jest to wyzwanie, wymagające uwzględnienia wielu dodatkowych parametrów. Wyzwanie to podjęliśmy – w wyniku powstały dwa niezależne programy – Labor Tech 3 PRO do analiz kruszyw, oraz Labor Tech 2 PRO do analiz gruntów. Ponieważ programy mają cechę wspólną – uwzględnienie kwestii analiz sitowych – również pliki z zapisanymi zestawami sit mogą być odczytywane przez obie aplikacje.

Kolejną cechą wspólną tej klasy programów jest ich wszechstronność – możliwość zdefiniowania i opisania wyników dowolnych badań oraz wydrukowania ich łącznie z wynikami analizy sitowej.
Kolorystyka arkusza oraz wykresu może być zmieniana – program posiada bogate opcje konfiguracji, zatem użytkownik może dostosować wydruk do stylu, jaki mu pasuje.

Program oferuje możliwość błyskawicznego wyboru typu karty badań (zestawu badań), jakie mają być wykonane oraz wydrukowanie wyników na arkuszu. Mogą to być badania wg określonych norm, bądź też precyzyjnie zdefiniowane badania SST. Program posiada wbudowany edytor wymagań, pozwalający na wygodne zdefiniowanie badanych cech.

Dla każdej cechy użytkownik może wprowadzić zakres, jaki zgodnie z daną wytyczną ma przyjmować wartość liczbowa uzyskana z badania. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie sprawdzić czy dana cecha mieści się w normie.

Wprowadzanie wyników badań jest dokonywane w sposób szybki i intuicyjny. W zakładce CECHY, wpisuje się wyniki badań w określone pola. Pomimo, iż wyniki badań są generalnie wpisywane jako liczby, aplikacja pozwoli również na wpisanie tekstu (wówczas nie będzie on brany pod uwagę podczas weryfikacji zgodności z wymaganym zakresem). Dzięki temu będzie można wpisać także wyniki jakościowe, których nie podaje się liczbowo.

Część z cech, które bezpośrednio wynikają z analizy sitowej, jest przeliczana i automatycznie wstawiana do arkusza cech. Dzięki temu użytkownik nie musi przepisywać tych wyników z orzeczenia z wykresem.

Wyniki uzyskane z przesiewania wpisuje się w wygodnej tabelce. Tabela zawiera wiersze dla poszczególnych sit. Zestawy tych sit są definiowane jednorazowo, pamiętane pod określonymi nazwami, z możliwością zdefiniowania do 5 zestawów szybkiego wyboru.

Przycisk F2 wywołuje ekran, pozwalający na błyskawiczny wybór zestawu sit. Każdy z zestawów może być też osobno zapisany jako plik i przywołany później.
Każdy z zestawów można również poddać edycji, nawet, gdy część danych z przesiewania została już wprowadzona.

Aplikacja posiada szerokie możliwości opisania pochodzenia próbki, także informacji geograficznych (współrzędne WGS/GPS miejsca pobrania).

Tryby pracy

Aplikacja w obecnej wersji oferuje aż 4 tryby pracy:

 • tryb PN dla podbudów (wg PN-S-06102:97)
 • tryb PN-EN / ISO dla podbudów (wg PN-EN 933-1)
 • tryb uniwersalny PN
 • tryb uniwersalny PN-EN / ISO (wg PN-EN ISO 13043:2004)

Również w zakresie sit, można wybrać zarówno zestawy obejmujące rozmiary oczek sit wg norm krajowych PN, jak i unijnych ISO. Możliwe jest również tworzenie własnych zestawów sit, opartych o wybrane normy.
Aplikacja posiada domyślnie wbudowane zarówno zestawy PN, jak i PN-EN (obejmujące zestawy podstawowe + nr 1 i 2).

Wykres uziarnienia i klasyfikacja kruszywa

Aplikacja rysuje wykres uziarnienia kruszywa. W trybie PN-S-06102:97 (dla podbudów), aplikacja domyślnie obsługuje także rysowanie istotnych krzywych granicznych oraz pola dobrego uziarnienia.

Wykres uziarnienia kruszywa z krzywymi dla podbudowy zasadniczej oraz polem dobrego uziarnienia

W trybie uniwersalnym pracy programu dla PN lub ISO, aplikacja pozwala na zdefiniowanie i wyświetlenie do 8 krzywych granicznych (wzorcowych) naraz. Krzywe są również zaznaczone wyraźnie na legendzie tak, aby wydruk był jasny dla czytelnika i obrazował mu w jakich granicach mieszczą się parametry uziarnienia badanego kruszywa.

Wykres uziarnienia kruszywa, wraz z krzywymi granicznymi zdefiniowanymi przez użytkownika

Dodatkowo w trybie PN-EN (13043:2004), następuje automatyczna klasyfikacja kruszywa: określenie klasy kruszywa (grube/drobne/o ciągłym uziarnieniu) oraz odpowiedni dobór kategorii G (G[F], G[C], G[A]).
Wyniki podawane są na arkuszu, zawierającym wykres, w sekcji analizy wykresu.

Styl krzywej uziarnienia może być dowolnie modyfikowany, a użytkownik może swobodnie wybrać sposób jej wyświetlania. Edycji można poddać zarówno kolor krzywej, jej grubość, jak i figurę punktów jej wielkość i kolory.

Począwszy od wersji 1.60 i wprowadzenia trybu PN-EN 933-1, możliwe jest wykonywanie orzeczeń dla podbudów w oparciu o normę unijną.

Wykres uziarnienia kruszywa w trybie PN-EN 933-1, pozwalający w szybki sposób zweryfikować przydatność badanego kruszywa do stosowania w odpowiedniej warstwie podbudowy, wg norm unijnych

Wbudowany edytor krzywych granicznych pozwala również zmodyfikować standardowe wartości parametrów krzywych (także SDV).
W przypadku trybu PN-EN 933-1 użytkownik może wybrać odpowiedni zbiór krzywych, jaki zostanie zaprezentowany na wykresie.

Nowością w programie (od wersji 1.60) jest również możliwość wyliczenia wsp. różnoziarnistości.

Zestawienia

Możliwości programu w zakresie analizy sitowej nie kończą się na możliwości wydrukowania pojedynczego wykresu. Aplikacja udostępnia możliwość jednoczesnego porównania do 10 krzywych uziarnienia na jednym wykresie. Porównanie jest dokonywane poprzez wskazanie żądanych plików z zapisanymi uziarnieniami. Dzięki temu, nie dość, że nie trzeba tych danych wprowadzać ponownie, użytkownik może w bardzo sprawny sposób porównywać różne próbki kruszyw.

Wykres uziarnienia kruszywa, przedstawiający zestawienie 2 krzywych uziarnienia

Udostępniając możliwość zapisania wykresu jako bitmapy lub orzeczenia w formie PDF, aplikacja umożliwia również sprawne wykorzystanie wykresu w zewnętrznych opracowaniach lub na stronach internetowych.

Podsumowanie

Zastosowane w programie funkcjonalności pozwalają w pełni wykorzystać zalety informatyzacji w laboratorium lub w zakładach badawczo-produkcyjnych. Intuicyjny projekt interfejsu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z programem i sprawny wydruk orzeczeń. Szerokie możliwości sprawiły, iż Labor Tech 3 PRO był bardzo popularny wśród wybieranych w SkyRaster rozwiązań informatycznych, a teraz w ramach Advanteg mogę zaoferować Ci to rozwiązanie wraz ze wsparciem technicznym na 1 rok.

Wybrane możliwości:

 • dokonywanie obliczeń analizy sitowej kruszyw gruntu wraz z wydrukiem wykresu analizy sitowej
 • 5 predefiniowanych zestawów sit oraz możliwość ich szybkiego wyboru
 • edytor wymagań – możliwość zdefiniowania własnych zestawów wymagań
 • wpisywanie wyników badań kruszyw wg wybranej normy
 • bogate możliwości konfiguracji wyglądu arkusza
 • możliwość zestawiania wielu krzywych uziarnienia
 • możliwość porównywania pomiaru z krzywą wzorcową

Możliwości integracji:

 • możliwość współpracy z cyfrowymi wagami elektronicznymi Sartorius, Radwag, Mettler-Toledo (przy zakupie modułu komunikacyjnego COM). Jeśli posiadasz inną wagę – skontaktuj się w celu przygotowania adaptacji
 • możliwość zamówienia (zakupienia) modułu (adaptera) do automatycznego odczytywania naważek z wag elektronicznych poprzez interfejs szeregowy bądź USB, łącznie z odpowiednim przewodem lub konwerterem

Korzyści, jakie uzyskasz:

 • przyspieszanie badań laboratoryjnych kruszywa w zakresie analizy sitowej gruntu
 • przyspieszanie opracowania badań laboratoryjnych w zakresie przygotowywania orzeczeń o jakości kruszywa
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości kruszyw przy robotach ziemnych
 • badanie jakości kruszyw stosownych do produkcji betonu
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod współpracy z wagami – moduł COM)

Wersja dla komputerów Windows PC (pełny pakiet wspieranych systemów Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista/NT/XP/9X)

Obsługuje normy:

 • PN-S-06102:97
 • PN-EN ISO 13043:2004
 • PN-EN ISO 13242+A1
 • PN-EN ISO 933-1
 • inne – w zależności od konfiguracji zestawów wymagań oraz krzywych granicznych

Licencja bezterminowa 1-stanowiskowa ze wsparciem rocznym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Labor Tech 3 PRO – analiza sitowa kruszyw”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *