Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest częścią Regulaminu

 1. Sprzedawca dołoży starań aby dane Nabywcy były zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przyjęte dane osobowe Nabywcy będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub lepszego świadczenia usług na rzecz Nabywcy.
 3. Nabywca ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy/Usługodawcy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową (info@advanteg.pl) lub poprzez formularz na stronie.
 4. Złożenie zamówienia wymaga złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Licencjodawcę w celu wykonania zamówienia. Nabywca ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o „ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997
 5. W przypadku chęci uzyskiwania informacji o nowych wersjach, bądź ulepszeniach lub ewentualnych poprawkach, Nabywca zaznacza to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamawiania lub kontaktowym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.
 7. Producent Oprogramowania zobowiązuje się do nie udostępniania danych Nabywcy żadnym podmiotom lub osobom trzecim, chyba że udostępnianie wynika z potrzeb realizacji usług, niezbędnych przy wybranej drodze płatności (przekazanie danych Operatorowi płatności w celu realizacji przelewów elektronicznych) lub innych, wynikających z zapisów prawa.
 8. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 9. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonych usług odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 10. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, wraz ze stosownymi zapisami w Witrynie
 11. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies (ciasteczkami). Obsługa cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 12. Cele wykorzystywania cookies to:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła